elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

domingo, 29 de mayo de 2011

Enquisa limitada a turistas sobre a #acampadaobradoiro

Noche.
Foto por Baumgartem

GALEGO

Un dos acampados no Obradoiro, estudiante de psicoloxía, levou a cabo unha enquisa limitada a turistas que visitaron o pasado venres a Praza do Obradoiro, entre as 12:45h y as 13:27h, cun tope de 100 persoas cuestionadas.

A enquisa recolle a opinión de cidadáns españois, norteamericáns, portugueses e italianos, sempre evitando caer en sesgos debidos á apariencia física ou actitudinal.

A pregunta formulada era: ¿moléstalle a acampadaSCQ? Tanto a nivel estético e/ou persoal. 


Contestaron afirmativamente: 15/102
Contestaron negativamente: 87/102

Os datos, non as declaracións, falan por si mesmos.


CASTELLANO

Uno de los acampados en el Obradoiro, estudiante de psicología, llevo a cabo una encuesta limitada a turistas  que visitaron el pasado viernes la Plaza del Obradoiro, entre las 12:45h y las 13:27h, con un tope de 100 personas cuestionadas.

La encuesta recoge la opinión de ciudadanos españoles, norteamericanos, portugueses e italianos, siempre evitando caer en sesgos debidos a la apariencia física o actitudinal.

La pregunta formulada era: ¿les molesta la acampadaSCQ? Tanto a nivel estético y/o personal.

Contestaron afirmativamente: 15/102
Contestaron negativamente: 87/102

Los datos, no las declaraciones, hablan por sí mismos.

Charla-Coloquio de Carlos Taibo no Obradoiro

GALEGO

Esta tarde, ás 18:00 horas contaremos na praza do Obradoiro coa presenza de Carlos Taíbo para dar unha charla-coloquio sobre "Implicación e incidencia dos medios de comunicación nos movementos sociais".
Nesta charla trataránse ademais, outros temas relativos á globalización, dende macroeconomía ata a situación no Terceiro Mundo.Unha das súas principais causas é o decrecemento (En defensa del decrecimiento: “decrecer é necesario e supón un cambio de valores”).
Actualmente Carlos Taibo é profesor de Ciencia Política e Administración na Universidade Autónoma de Madrid. É autor dunha vintena de libros en castelán e tamén algúns en galego-portugués, fundamentalmente relativos ás transicións na Europa central e oriental contemporánea, ademais de numerosos artigos. No referente ao movemento 15M postulouse como unha voz de referencia e sabedoría, sempre apoiando a causa.
Como aperitivo, ás 16:00 horas debatirase sobre a proposta achegada onte na asemblea por Brais: Listas brancas, redución inmediata da porcentaxe mínima para ser elixido ao 3% e convocatoria de sesións en cortes sobre o estado da indignación.
Se queredes afondar no traballo deste autor, recomendámosvos que consultedes na súa páxina web: carlostaibo.com


CASTELLANO

Esta tarde, a las 18:00 horas contaremos en la plaza del Obradoiro con la presencia de Carlos Taíbo para dar una charla-coloquio sobre “Implicación e incidencia de los medios de comunicación en los movimientos sociales”.
En esta charla se tratarán además, otros temas relativos a la globalización, desde la macroeconomía hasta la situación en el Tercer Mundo. Una de sus principales causas es el decrecimiento (En defensa del decrecimiento: “ decrecer es necesario y supone un cambio de valores”).
Actualmente Carlos Taibo ejerce como profesor de Ciencia Política y Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de una veintena de libros en castellano y también en gallego- portugués, fundamentalmente relativos a las transiciones en Europa central y oriental contemporánea, además de numerosos artículos. En lo referente al movimiento 15M se postuló como una voz de referencia y sabiduría, siempre apoyando la causa.
Como aperitivo, a las 16:00 horas se debatirá sobre la propuesta comentada en la asamblea por Brais: Listas blancas, reducción inmediata del porcentaje mínimo para ser elegido al 3% y convocatoria de sesiones en cortes sobre el estado de la indignación.

Si queréis profundizar en el trabajo de este autor, os recomendamos que consultéis en su página web: carlostaibo.com


ACTUALIZACIÓN: En caso de lluvia hay sitio alternativo para la charla de Carlos Taibo. +info en Obradoiro.

Info importante para posible desalojo / Info importante para posible desaloxo

Informativo de #acampadaobradoiro

Inauguramos os informativos da acampadaSCQ.

Inauguramos los informativos de la acampadaSCQ.