elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

miércoles, 1 de junio de 2011

O concello péchase a si mesmo. Reportaxe.

Como ben sabedes, o Concello de Santiago colocou balados ao redor das súas instalacións. Sempre á caza da noticia, o noso equipo de xornalistas púxose en marcha á procura de posibles explicacións ante feito tan inusual. Velaquí o resultado. Xornalismo de investigación en estado puro!

--------------------------------

Como bien sabéis, el Ayuntamiento de Santiago colocó vallas alrededor de sus instalaciones. Siempre a la caza de la noticia, nuestro equipo de periodistas se puso en marcha en búsqueda de posibles explicaciones ante hecho tan inusual. He aquí el resultado. Periodismo de investigación en estado puro!!

Informativo da #acampadaobradoiro: 31 de maio

INICIATIVA: Listas brancas e estado da indignación

Listas Brancas

A presentación de candidatos imputados e/ou condeados en procesos xudiciáis froito de malversación de fondos públicos debe ser obxecto inmediato de impugnación das listas.
Os partidos e organizacións políticas deben asegurar que todos os individuos electos o 22 de Maio sospeitosos de corrupción  non tomen posesión do cargo que (i)lexitimamente lles corresponde, en coherente aplicación da Lei de Partidos.

Estado da indigNACIÓN

Consideramos que o parlamento debe debater o que lle importa á xente.
Dado que os representantes do pobo soberano constitúense en altos cargos cuns privilexios económicos igual de altos -superando con creces o salario medio de calqueira cidadán con estudos superiores no mercado laboral actual- lles esiximos igual de altura e transparencia para achegarse á cidadanía en xeral xustifiquen esa fenda salarial entre representantes e representados -o: la parte contratante de la primera parte-

Os campistas indigNADOS/AS, así coma o resto da cidadanía indigNADA - que habela, haina! -, seguimos a traballar e profundizar nesta e outras propostas. Permanezan en sintonía.
Listas Blancas

La presentación de candidatos imputados y/o condenados en procesos judiciales fruto de malversación de fondos públicos debe ser objeto inmediato de impugnación de las listas.
Los partidos y organizaciones políticas deben asegurar que todos los individuos electos el 22 de Mayo sospechosos de corrupción  no tomen posesión del cargo que (i)legitimamente les corresponde, en coherente aplicación de la Ley de Partidos.

Estado da indigNACIÓN

Consideramos que el parlamento debe  debatir lo que le importa a la gente.
Dado que los representantes del pueblo soberano se constituyen en altos cargos con unos privilegios económicos igual de altos -superando con creces el salario medio de cualquier ciudadano con estudios superiores en el mercado laboral actual- les exigimos igual de altura y transparencia para acercarse a la ciudadanía en general justifiquen esa brecha salarial entre representantes e representados -o: la parte contratante de la primera parte-

Los campistas indigNADOS/AS, así como el  resto de la  ciudadanía indigNADA - que habela, haina! -, seguimos trabajando en esta y en otras propuestas. Permanezcan en sintonía.Proxecto da comisión cultura da #acampadaobradoiro

 Ide espertando as vosas cualidades artísticas máis segredas, porque a comisión de cultura está cocendo un proxecto ben interesante.

Para empezar, teñen un correo propio e exclusivo, que é coma segue:

culturaobradoiro@gmail.com

A idea é que acheguedes a ese mail debuxos, reflexións, deseños ou calquera creación artística susceptible de ser publicada dixitalmente. Iso si, a temática é a acampada e o movemento. Tamén podedes enviar alá as propostas de actividades culturais que vos gustaría que se fixeran aquí, na praza.

E para qué tanto arte? Pois porque o seguinte paso é a creación dun blogue sobre a acampada. A modo de libro de visitas, @s compañeir@s de cultura irán publicando as vosas achegas. De certo que vai sair algo ben bonito!!

----------------------------------------Id despertando vuestras cualidades artísticas más secretas, porque la comisión de cultura está cociendo un proyecto bien interesante.

Para empezar, tienen un correo propio y exclusivo, que es el siguiente:


culturaobradoiro@gmail.com


La idea es que envieis a ese mail dibujos, reflexiones, diseños o cualquier creación artística susceptible de ser publicada digitalmente. Eso sí, la temática es la acampada y el movimiento. También podeis enviar allí las propuestas de actividades culturales que os gustaría que se hicieran (o hacerlas vosotr@s mism@s) aquí, en la plaza.

Y para qué tanto arte? Pues porque el siguiente paso es la creación de un blog sobre la acampada. A modo de libro de visitas, @s compañer@s de cultura irán publicando vuestras aportaciones. Seguro que va a salir algo bien bonito!!!