elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

viernes, 3 de junio de 2011

Acta do Plenario da Comisión Lexislativa

Nota da Com. de Comunicación: publicamos a acta da com. lexislativa con certo retraso totalmente achacable a nós. Simplesmente quedou nos borradores pendente de revisión e publicación e pasousenos. Desculpen as molestias.

PLENARIO COMISIÓN LEXISLATIVA
ACTA Xoves, día 02/06/2011

Xuntanza: 18’30hs & 21’30hs

ORDE DO DÍA
1º. Exposición das temáticas e propostas traballadas na última semana por parte de cada grupo de traballo
2º. Definir as funcións reais e o modelo de traballo da comisión lexislativa
3º. Discutir sobre a relevancia ou non das temáticas transversais (1. xénero, 2.ecoloxía e 3. diversidade funcional, cultural e exclusión social/
4º. Definir as funcións principais da Coordinadora e estipular método para a rotatividade

ACORDOS
- Realizar un plenario de lexislativa cada xoves ás 21hs, despois do micro aberto
- Levar ao micro aberto os debates dos grupos de traballo, e.d. crear um foro de debate de lexislativa nas asambleas
- Desaparece a coordinadora tal e como estaba definida
- A nova coordinación consistirá en que 1 persoa de cada grupo de traballo acuda á reunión de comisións diaria das 12hs levando o resumo informativo de cada un dos grupos. Esas persoas rotarán a ser posible cada día. Ademais informarán no pto de información dos horarios da próxima xuntanza e da programación formativa,da cal avisarán tamén a cultura.
- Consideramos necesario publicar no blog diariamente o resumo informativo de cada grupo de traballo. Ata as 16hs da tarde.
- Comentar á comisión de audiovisuais a posibilidade de subir o resumo en formato audio
- Lévase ao micro aberto do xoves a proposta de acción de D. económica: banca ética como alternativa? para discutir nas asambleas do venres e sábado.
- Colaborar coa comisión de extensión participativa para informar do traballo que se está a realizar no movemento e en concreto nos grupos de traballo lexislativo do Obradoiro, ao tempo que se pretende recoller as necesidades manifestas nas asambleas de Barrios.

-----------------------------------------------

Nota de la Com. de Comunicación: publicamos el acta de la com. legislativa con cierto retraso totalmente achacable a nuestro equipo. Simplemente, quedó en los borradores pendiente de revisión y publicación, y se nos pasó. Disculpen las molestias.

PLENARIO COMISIÓN LEGISLATIVA

ACTA Jueves, día 02/06/2011
Hora: 18:30hs - 21:30hs

ORDEN DEL DÍA
1º. Exposición de las temáticas y propuestas trabajadas en la última semana por parte de cada grupo de trabajo
2º. Definir las funciones reales y el modelo de trabajo de la comisión legislativa
3º. Discutir sobre la relevancia o no de las temáticas transversales (1. género, 2.ecología y 3. diversidad funcional, cultural y exclusión social/
4º. Definir las funciones principales de la Coordinadora y estipular método para la rotatividade

ACUERDOS
- Realizar un plenario de legislativa cada jueves a las 21hs, después del micro abierto
- Llevar al micro abierto los debates de los grupos de trabajo, y.d. crear um foro de debate de legislativa en las asambleas
- Desaparece la coordinadora tal y como estaba definida
- La nueva coordinación consistirá en que 1 persona de cada grupo de trabajo acuda a la reunión de comisiones diaria de las 12hs llevando el resumen informativo de cada uno de los grupos. Esas personas rotarán a ser posible cada día. Además informarán en el pto de información de los horarios de la próxima junta y de la programación formativa,de la cual avisarán también la cultura.
- Consideramos necesario publicar en el blog diariamente el resumen informativo de cada grupo de trabajo. Hasta las 16hs de la tarde.
- Comentar a la comisión de audiovisuales a posibilidad de subir el resumen en formato audio
- Se lleva al micro abierto del jueves a propuesta de acción de D. económica: banca ética cómo alternativa? para discutir en las asambleas del viernes y sábado.
- Colaborar con la comisión de extensión participativa para informar del trabajo que se está realizando en el movimiento y en concreto en los grupos de trabajo legislativo del Obradoiro, al tiempo que se pretende recoger las necesidades manifiestas en las asambleas de Barrios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario