elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

domingo, 5 de junio de 2011

Crónica do I Foro Galego de Acampadas. Vilagarcía de Arousa, 4 de xuño de 2011

O “I Foro Galego de Acampadas” reuniu este pasado sábado, en Vilagarcía de Arousa, a case todas as acampadas e asembleas de indignad@s das cidades e pobos da Galicia, co fin de unificar forzas e ideas que poidan servir para avanzar nas nosas reivindicacións.

Ás 11 de mañá comenzou a xornada de traballo coa presentación de cada acampada por parte das persoas enviadas: un total de 12 asembleas (Pontevedra, Cambados, Morrazo, Porriño, Ponteareas, Ferrol, Ourense, Lugo, Vilagarcía de Arousa, SCQ, Coruña, Vigo) comentaron, entre outras cousas, a estructura interna dos seus campamentos e a súa forma de traballar. Podedes consultar todos os detalles picando aquí.

Despois de xantar, o foro centrouse no debate de puntos como traballo en e na rede, actividades actuais e futuras das acampadas, propostas de actividades conxuntas e proxección das acampadas. Para rematar a xornada, fixouse a data do seguinte foro, que terá lugar o 25 de xuño, nun emplazamento todavía por determinar.

Como xa podestes comprobar ao picar nos enlaces de enriba, creouse unha wiki para colgar a información referida a redes galega de acampadas. A dirección web é http://forogalegoacampadas.wikispaces.com/ e está aberta a todo aquel que quera colaborar nela.

-------------------------------------------

El "I Foro Gallego de Acampadas" reunió este pasado sábado, en Vilagarcía de Arousa, a casi todas las acampadas y asambleas de indignad@s de las ciudades y pueblos de la Galicia, con el fin de unificar fuerzas e ideas que puedan servir para avanzar en nuestras reivindicaciones.

A las 11 de mañana comenzo la jornada de trabajo con la presentación de cada acampada por parte de las personas enviadas: un total de 12 asambleas (Pontevedra, Cambados, Morrazo, Porriño, Ponteareas, Ferrol, Ourense, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Santiago, A Coruña e Vigo) comentaron, entre otras cosas, la estructura interna de sus campamentos y su forma de trabajar. Podéis consultar todos los detalles picando aquí.

Después de almorzar, el foro se centró en el debate de puntos como trabajo en red y en la red, actividades actuales y futuras de las acampadas, propuestas de actividades conjuntas y proyección de las acampadas. Para finalizar la jornada, se fijó la fecha del siguiente foro, que tendrá lugar el 25 de junio, en un emplazamento todavía por determinar.

Como ya pudisteis comprobar al pinchar en los enlaces de arriba, se creó una wiki para colgar la información referida la red gallega de acampadas. La dirección web es http://forogalegoacampadas.wikispaces.com/ y está abierta a todo aquel que quiera colaborar en ella.

No hay comentarios:

Publicar un comentario