elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

martes, 24 de mayo de 2011

A #acampadaobradoiro aproba o regulamento de base da asemblea xeral e das comisións de traballo

A Asemblea Xeral da #acampadaobradoiro reunida o luns, 23 de maio de 2011, votou maioritariamente a favor da aprobación dun regulamento de base para o funcionamento da asemblea xeral e das diferentes comisións de traballo coa fin de dinamizar o tratamento das distintas propostas que chegan para acadar os obxectivos deste movemento. O regulamento aprobado é o seguinte:
1)      Do funcionamento das comisións:
a.       Cada comisión terá o funcionamento que decida ter, mantendo unha estrutura mínima que conteña os seguintes puntos:
                                                              i.      Polas mañás reuniranse as comisións para abordar ideas estruturais e determinar distintas temáticas de importancia.
                                                            ii.      Polas tardes reuniranse grupos de traballo nos que se abordarán as temáticas decididas nas comisións. Tamén se crearán grupos de debate e de xeración de propostas e actividades (actividades a realizar dentro e fóra da Praza do Obradoiro).
                                                          iii.      As propostas que xurdan do punto anterior pasarán á asemblea xeral do mesmo día para ser debatidas e votadas para a súa aprobación, se procede, pola asemblea.


 2)      Da coordinación entre comisións:
a.       A coordinación realizarase por medio dunha Comisión de Coordinación que estará formada por dúas persoas de cada comisión (a xeito de responsábeis que deberán ir rotando dentro de cada comisión para que non sexan sempre as mesmas persoas).
b.      A comisión de coordinación reunirase polo menos unha vez ao día na que todas as comisións compartirán toda a información e propostas que xurdiron nas reunións de cada unha delas. Despois, as e os responsábeis de cada comisión deberán devolver esa información ás súas respectivas comsisións para que todas as persoas que formen parte das mesmas fiquen informadas.

3)      Da asemblea xeral:
Realizarase ás 20:00 horas e dividirase en dous bloques:
a. Bloque informativo:
i.       Falarán as e os reponsábeis de cada comisión para darlle toda a información relativa ás súas comisións á xente que conforma a asemblea. Tamén farán mención ás decisións, propostas e actividades que se levaron a cabo ao longo do día.
b. Bloque de propostas:
i.       Falarán as e os reponsábeis de cada comisión sobre as propostas concretas que se traballaron nos grupos de traballo de pola tarde.
ii.      Abrirase unha quenda de palabra de turno pechado para que quen queira opine libremente.
iii.       Someteranse a votación as propostas traballadas durante o día.
(Estes tres pasos faranse para cada proposta, de xeito que dos temas que se traten e se debatan poida sair algún aprobado se o debate se dilata moito. Os temas que poidan quedar pendentes trataranse na asemblea xeral do día seguinte).
iv. Despois de debatidas as propostas realizadas dende as comisións e dende os grupos de traballo, porase o micro aberto a disposición de calquera persoa que queira falar para calquera cousa.

 Dúas cuestións de orde xeral:
1)      Publicitaranse as horas e lugares nos que se realizarán as reunións das comisións, asembleas, grupos de traballo, debates, actividades etc, para que todas as persoas poidan saber o que se está facendo e poidan participar nas que desexen.
2)      Por norma xeral, o tempo para falar de cada persoa na asemblea xeral será de tres (3) minutos, de xeito que cada persoa deberá ser concreta nas súas intervencións logrando así unha maior fluidez e rapidez nos debates.
La Asamblea General de la #acampadaobradoiro reunida el lunes, 23 de mayo de 2011, votó mayoritariamente a favor de la aprobación de un reglamento de base para el funcionamiento de la asamblea general y de las diferentes comisiones de trabajo con el fin de dinamizar el tratamiento de las distintas propuestas que llegan para conseguir los objetivos de este movimiento. El reglamento aprobado es el siguiente:

1)      Del funcionamiento de las comisiones:

          a. Cada comisión tendrá el funcionamiento que decida tener, manteniendo una estructura mínima que contenga los siguientes puntos:
              i. Por las mañanas se reunirán las comisiones para abordar ideas estructurales y determinar distintas temáticas de importancia
        ii.  Por las tardes se reunirán grupos de trabajo en los que se abordarán las temáticas
decididas en las comisiones. También se crearán grupos de debate y de generación de propuestas y actividades (actividades a realizar dentro y fuera de la Praza do Obradoiro).
  iii. Las propuestas que surjan del punto anterior pasarán a la asamblea general del mismo día para ser debatidas y votadas para su aprobación, si procede, por la asamblea.


 2)      De la coordinación entre comisiones:
a.       La coordinación se realizará por medio de una Comisión de Coordinación que estará formada por dos personas de cada comisión (a manera de responsables que deberán ir rotando dentro de cada comisión para que no sean siempre las mismas personas).


b.      La comisión de coordinación se reunirá por lo menos una vez al día en la que todas las comisiones compartirán toda la información y propuestas que surgieron en las reuniones de cada una de ellas. Después, las y los responsables de cada comisión deberán devolver esa información a sus respectivas comisiones para que todas las personas que formen parte de las mismas queden informadas.

3)      De la asamblea general:
Se realizará a las 20:00 horas y se dividirá en dos bloques:

a. Bloque informativo:
i.       Hablarán las y los reponsables de cada comisión para darle toda la información relativa a sus comisiones a la gente que conforma la asamblea. También harán mención a las decisiones, propuestas y actividades que se llevaron a cabo a lo largo del día.

b. Bloque de propuestas:
i.       Hablarán las y los reponsables de cada comisión sobre las propuestas concretas que se trabajaron en los grupos de trabajo de por la tarde.
ii.      Se abrirá un turno de palabra de turno cerrado para que quien quiera opine libremente.
iii.       Se someterán a votación las propuestas trabajadas durante el día.

(Estos tres pasos se harán para cada propuesta, de manera que de los temas que se traten y se debatan pueda salir alguno aprobado si el debate se dilata mucho. Los temas que puedan quedar pendientes se tratarán en la asamblea general del día siguiente).

iv. Una vez debatidas las propuestas realizadas desde las comisiones y desde los grupos de trabajo, se pondrá el micro abierto a disposición de cualquier persona que quiera hablar para cualquier cosa.

 Dos cuestiones de orden general:
1)      Se publicitarán las horas y lugares en los que se realizarán las reuniones de las comisiones, asambleas, grupos de trabajo, debates, actividades etc, para que todas las personas puedan saber lo que se está haciendo y puedan participar en las que deseen.
2)      Por norma general, el tiempo para hablar de cada persona en la asamblea general será de tres (3) minutos, de modo que cada persona deberá ser concreta en sus intervenciones logrando así una mayor fluidez y rapidez en los debates.

6 comentarios:

 1. Una observación: El bloque b) retrasa un montón las opiniones o iniciativas de los asistentes a la asamblea que no tengan que ver con ninguna traída desde las comisiones. No se de que manera, pero deberían intercalarse unas con otras para que la gente que acude a la asamblea no se tenga que marchar sin poder hacer su aportación ya que era uno de los momentos más provechosos de la acampada. Yo propongo que se tenga en cuenta para ver si se puede solucionar ese punto. ¿A alguien se le ocurre otro formatto para el bloque b)?

  ResponderEliminar
 2. Hombre, eso es una de las cosas para lo que está realmente el micrófono abierto, pero como algunos (no muchos)se lo toman como una oportunidad para jugar a los politiquillos pues la cosa queda en eso...
  La cuestion seria dedicar un rato independiente de microfono abierto en el que solo se presentasen propuestas, como hizo el otro dia la chica llamada Lua con el banco de horas. Creo que es importante que la asamblea se tome en serio, hay poco tiempo y la gente se casa. Propuestas e intervenciones concisas es la clave

  ResponderEliminar
 3. Ten un perigo o do micro libre...je je je

  ResponderEliminar
 4. Perdon, una errata ahi arriba. La gente no se casa, SE CANSA. Sobre lo de casarse, cada uno que haga lo que quiera!

  ResponderEliminar
 5. eu quería saber cantas comisións hai? cales son?

  ResponderEliminar
 6. Polo que eu sei até o de agora há:
  -Comissom de legislativa
  -Comissom de Som e video
  -Comissom de cozinha
  -Comissom de infraestuturas
  -Comissom de propaganda
  -Comissom de informaçom
  Acho que me ficam algumhas por dizer mas só tes que te passar pelo posto de informaçom que há na acampada e já che explicam muito amavelmente ;)

  ResponderEliminar