elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

viernes, 20 de mayo de 2011

Xuntanza con funcionarios da Xunta de Galicia (20 de maio)

Despois dunha noite máis ao raso, presentámonos ante os funcionarios da Xunta de Galicia para transmitirlles as nosas inquedanzas e escoitar as súas. A xuntanza, considerada un éxito para o movemento, reuniu a máis de 50 persoas na sala de actos onde, despois de expor os nosos principais puntos e aclarar outros que foron xurdindo, chamouse a todos a participar na asemblea que terá lugar esta noite ás 20:00 horas na Praza do Obradoiro.
A reunión comezou cunha pequena aclaración. Despois, un dos compañeiros explicou brevemente quen somos e cales son as nosas intencións. Buscamos a complicidade dos funcionarios, deixándolles ver que eles, coma nós, están a sufrir a crise que os banqueiros e os políticos provocaron. Confirmamos ante eles a nosa non vinculación con sindicatos e partidos políticos.
Os asistentes á reunión, aos que voltamos a agradecer a súa participación, amosáronse moi activos e interesados no movemento que está a reanimar á sociedade española. As preguntas foron resoltas e as propostas anotadas, coa fin de expoñelas na asemblea de hoxe.
Para despedírmonos, queremos agradecer a Pablo o feito de permitirnos achegarnos a este grupo, tan castigado polas reformas do Goberno e tan importante para nós á hora de chamar ao resto da poboación. Grazas, Pablo.


En castelán:

Tras una noche más al raso, nos presentamos ante los funcionarios de la Xunta de Galicia para transmitirles nuestras inquietudes y escuchar las suyas. La reunión, considerada un éxito para el movimiento 15-M, reunió a más de 50 personas en el salón de actos donde tras exponer nuestros principales puntos y aclarar otros que iban surgiendo, se llamó a todos a participar en la asamblea
que tendrá lugar esta noche a las 20:00 horas en la Plaza do Obradoiro.
La reunión comenzó con una pequeña aclaración. Luego, Paco explicó brevemente quiénes somos y cuales son nuestras intenciones. Buscamos la complicidad de los funcionarios, dejándoles ver que ellos, como nosotros, están sufriendo la crisis que banqueros y políticos han provocado. Confirmamos ante ellos nuestra no vinculación a sindicatos y partidos políticos.
Los asistentes a la reunión, a los que volvemos a agradecer su participación, se mostraron activos y muy interesados en el movimiento que está reanimando a la sociedad española. Las preguntas fueron resueltas y las propuestas anotadas, con el fin de exponerlas en la asamblea de hoy.
Para despedirnos queremos agradecer a Pablo el habernos permitido acercarnos a este grupo, tan castigado por las reformas del gobierno y tan importante para nosotros a la hora de llamar al resto de la población. Gracias Pablo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario