elementos de acampadaSCQ Máis no mural de acampadaSCQ

jueves, 26 de mayo de 2011

A inspiración do Speakers' Corner de Hyde Park chega a #acampadaobradoiro

O Speakers' Corner ou recuncho do orador do Hyde Park londiniense inspirounos esta semana para levar a cabo unha iniciativa similar na #acampadaobradoiro. A idea non partiu de aquí, se non que foi un profesor da Facultade de Filosofía quen acudiu ao Obradoiro cun grupo de estudantes para manter unha charla. Supuxo unha sorpresa moi positiva para os membros da #acampadaobradoiro ver como isto se facía de maneira tan espontánea. O grupo comezou sendo reducido pero adquiriu un nivel amplo de participación ao irse sumando moitas das persoas que estaban na praza nese momento.

O debate foi amplo e variado. Comezou con temas máis encamiñados ás materias relacionadas co grupo que se deu cita inicialmente pero foise extrapolando a outros ámbitos relacionados co movemento que nos abriu unha porta ao cambio e á esperanza hai dez días. A validez da colaboración de calquera, os acertos ou torpezas á hora de facer disto o espazo integrador e inclusivo que tod@s desexamos, a búsqueda de interlocutor@s válid@s e representativ@s, o artellamento da estrutura da asemblea, os seus problemas de funcionamento debido ao proceso de regulamento da mesma no que aínda seguimos a traballar ou a falta de experiencia que tamén nos leva a entrar en conflitos foron algúns dos múltiples temas que se tocaron.Esta experiencia inspirounos e animámosvos a que acudades a debater sobre todos aqueles asuntos que vos inquedan, que consideredes que é oportuno compartir. A intención tamén é que isto sexa reforzado coa participación de expert@s en calquera das materias que se toquen e que tamén haxa moderador@s, por suposto. Se ao rematar estas charlas xorden propostas de interese que poidan facernos avanzar, non dubidedes en achegalas ás comisións porque poden ser moi enriquecedoras.


Xa sabedes, aquí estamos para debater, participar, integrar, construír e medrar tod@s xunt@s no camiño da consecución dos obxectivos que nos sacaron á rúa, basicamente os que nos leven a unha DEMOCRACIA REAL XA.

Castellano

El Speakers' Corner o rincón del orador del Hyde Park londinense nos inspiró esta semana para llevar a cabo una iniciativa similar en la #acampadaobradoiro. La idea no partió de aquí, sino que fue un profesor de la Facultad de Filosofía quien acudió al Obradoiro con un grupo de estudiantes para mantener una charla. Supuso una sorpresa muy positiva para los miembros de la #acampadaobradoiro ver cómo esto se hacía de manera tan espontánea. El grupo comenzó siendo reducido pero adquirió un nivel amplio de participación al irse sumando muchas de las personas que estaban en la plaza en ese momento.

El debate fue amplio y variado. Comenzó con temas más encaminados a las materias relacionadas con el grupo que se dio cita inicialmente, pero se fue extrapolando a otros ámbitos relacionados con el movimiento que nos abrió una puerta al cambio y a la esperanza hace diez días. La validez de la colaboración de cualquiera, los aciertos o torpezas a la hora de hacer de esto el espacio integrador e inclusivo que tod@s deseamos, la búsqueda de interlocutor@s válid@s y representativ@s, la articulación de la estructura de la asamblea, sus problemas de funcionamiento debido al proceso de reglamento de la misma en el que aún seguimos trabajando o la falta de experiencia que también nos lleva a entrar en conflictos fueron algunos de los múltiples temas que se tocaron.

Esta experiencia nos inspiró y os animamos a que acudáis a debatir sobre todos aquellos asuntos que os inqiuetan, que consideréis que es oportuno compartir. La intención también es que esto sea reforzado con la participación de expert@s en cualquiera de las materias que se toquen y que también haya moderador@s, por supuesto. Si al terminar estas charlas surgen propuestas de interés que puedan hacernos avanzar, no dudéis en acercarlas a las comisiones porque pueden ser muy enriquecedoras.

Ya sabéis, aquí estamos para debatir, participar, integrar, construir y crecer tod@s junt@s en el camino de la consecución de los objetivos que nos sacaron a la calle, básicamente los que nos lleven a una DEMOCRACIA REAL YA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario